Ontwikkelingen rondom het Coronavirus en de sociaal-culturele accommodaties

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

Vanaf 16 maart was wegens corona de intelligente lockdown aan de orde met als gevolg dat alle accommodaties gesloten zijn. De LSA en Groninger Dorpen hebben een protocol ontwikkeld aan de hand waarvan de dorpshuizen en buurtcentra van 2 juni de voorzichtige heropening kunnen organiseren. Zie de site van de LSA en Groninger Dorpen.
De gemeente heeft ook een informatieve pagina op de website gemaakt.

De vereniging Groninger Dorpen heeft onder haar leden, de bewonersorganisaties en buurt- en dorpshuizen in de provincie groningen een enquête gehouden naar de gevolgen van de corona. Daarop heeft ze een oproep gedaan aan de overheid om bewonersinitiatief te ondersteunen.

Hieronder vindt u de analyse van de enquête en de oproep tot steun.

Het laatste nieuws is dat op 2 juni de 2e kamer een motie heeft aangenomen dat de buurt- en dorpshuizen ook in aanmerking komen voor de 4000 euro eenmalige ondersteuningsbijdrage