Resultaten enquête coronacrisis buurt- en wijkcentra Groningen

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

Beste redacties,

In samenwerking met Groninger Dorpen heeft het Buurtcentra Besturen Overleg Groningen (BBOG) een enquête onder de leden gehouden. Reden voor de enquête is de actuele stand van zaken bij de accommodaties tijdens coronamaatregelen.

Het BBOG-bestuur stelt deze gegevens ter beschikking aan de eigen leden, wethouder en gemeenteraad.
Het rapport is nu openbaar.

Bij nagenoeg alle accommodaties is het financieel zwaar weer door de sluiting. Alle activiteiten in de centra liggen nagenoeg stil. Waar mogelijk wordt contact gehouden met de wijk en de bewoners. De vrijwilligers en actieve bewoners blijven betrokken en doen hun best de bewonersnetwerken te onderhouden en ook de kwetsbare bewoners te bereiken en te ondersteunen.
Opvallend is dat de gebiedsteams en de WIJ-teams veelal niet in beeld en/of niet bereikbaar zijn voor de buurt-/wijkcentra en dorpshuizen. De inmiddels alweer een aantal jaren ingezette organisatie van gebiedsgericht werken lijkt in crisistijd niet te werken.
Centrale regie en ondersteuning bij de voorzichtige heropening wordt gevraagd maar vanuit de gemeente tot nu toe niet gegeven.

Tot slot een oproep: doe uw voordeel met de informatie die deze enquête heeft opgeleverd. Alvast bedankt!

Vriendelijke groet,
BBOG-bestuur,
Jouke de Jong, voorzitter
Derk Jaap Bessem, secretaris
Sjoerd W. Bouwman, penningmeester