Buurtcentra met boek: ‘Waar de wijk de ruimte heeft’

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws

De achttien Groningse buurtcentra overhandigden hun nieuwe promotieboek “Waar de wijk de ruimte heeft” aan wethouder Roeland van der Schaaf. In dit boek presenteren deze onafhankelijke en zelfstandige buurtcentra zich aan het publiek en vertellen zij over hun voorzieningen en activiteiten.

Wijk- en buurtcentra zijn basisvoorzieningen die van groot belang zijn voor de leefbaarheid en sociale samenhang in de Groninger wijken. Het zijn warme ontmoetingsplaatsen waar wijkbewoners zich kunnen ontplooien en elkaar kunnen ontmoeten, wat bijdraagt aan verbinding en activering. Ze zijn de spil van bewonersactiviteiten en bewonersinitiatief in hun buurt. Door de individualisering zijn ze ook van groot belang voor het signaleren en voorkomen van maatschappelijke problemen.

De stad Groningen kent levendige wijk- en buurtcentra. De meeste centra hebben zich verenigd in het Buurtcentra Besturen Overleg Groningen (BBOG). In dit platform wisselen ze ervaringen en ideeën uit en komen ze samen op voor hun belangen. De accommodaties in dit boek zijn bewonersinitiatieven en worden bestuurd en gerund door vrijwilligers. Veel accommodaties worden daarbij ondersteund door een klein team van betaalde krachten.

Met de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad voor de deur willen zij tonen wat het sociaal-cultureel werk in Groningen voor de wijk en de bredere samenleving betekent.

“Waar de wijk de ruimte heeft” geeft interessante informatie over het sociaal-cultureel werk in de stad Groningen en een overzicht van de buurtcentra in de diverse stadsdelen. De uitreiking aan het gemeentebestuur door voorzitter Jouke de Jong van het BBOG was het startsein voor de verspreiding.

Bekijk ook het artikel in de Gezinsbode