Termen en afkortingen

BBOG

Buurtcentra Besturen Overleg Groningen

MJD

Stichting Maatschappelijke en Juridische Dienstverlening
Instelling voor jeugdwerk, ouderenwerk, minderheden-werk, maatschappelijk werk, juridische dienstverlening, zorg en hulpverlening

OCSW

gemeentelijke dienst Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn.

SBB

Sociaal Buurt Beheer (onderdeel van WerkPro)

SKSG / SKSG Kinderopvang

SKSG stond vroeger voor Stichting Kinderopvang Stad Groningen. De instelling biedt kinderopvang en kinderwerk.

SOOG

Stedelijk Overleg Ouderenbonden Groningen

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

WerkPro / Stichting WerkPro

In diverse buurtcentra worden facilitaire diensten verricht door de afdeling Sociaal Buurt Beheer (SBB) van Werk-Pro.